תקנון האתר

אנו מברכים על כניסתכם לאתר המקוון www.instatemp.co.il (להלן: "האתר"). השימוש באתר כפוף לקריאתו ולהסכמתו של כל גולש לתנאי תקנון זה. בעלי האתר הינם ליברטי שרותי סחר ומוצרים רפואיים בע"מ מרחוב מבוא סיון 5, קרית גת.

השימוש באתר, בתכניו, בשירותים וברכישת המוצרים תעשה בכפוף למופיע במסמך זה ובהתאם להנחיות המופיעות באתר עצמו. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לגברים ונשים כאחד. בכל מקום בתקנון בו מופיעה המילה ”חברה”, תהא הכוונה בנוסף גם לאתר, לשירותים הניתנים באתר, לעובדי האתר, עובדי החברה, בעלי המניות בחברה וכל בעל תפקיד באתר בחברה. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר וכל מה שתמצא החברה לנכון ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. המשתמש לא יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

המחירים באתר

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ. בנוסף, האתר עשוי להציג או למכור מוצרים, שרותים ו/או מחירים השונים מאלו הקיימים בסניפי החברה, ולפיכך לא תהיה כל אפשרות לדרוש או לבצע קנייה בסניפי החברה של מוצרים, שרותים ו/או מחירים בהתבסס על המופיע באתר.

תכני האתר

האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה, והחברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר. יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר הנמכר באתר , יש לעיין בעלון הצרכן ולהוועץ במידת הצורך ברופא. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את ליברטי.

קניין רוחני

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר ועיצובו שמורים להנהלת האתר ו/או לצד ג' בהתאם להסכמים ובאישור שימוש. משום כך, קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות ולעבד כל דבר הקשור באתר תכניו המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעים, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

משלוח חומר פרסומי

הסכמתו של הלקוח לתנאי תקנון זה, מהווה את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח - 2008 (להלן: "החוק"). מובהר כי במידה ויסכים הלקוח לתנאים אלו, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו בכל עת מהסכמה זו, וזאת בתנאי כי ישלח הודעה מסודרת כדי להפסיק משלוח תוכן זה - על הלקוח לבצע הסרה מסודרת דרך לינק קישור המיועד לכך במייל שקיבל, או למלא טופס בקשה שכותרתו "הסרה מרשימת התפוצה", דרך אפשרות "צור קשר" באתר או לחילופין לשלוח מייל עם בקשת הסרה. כל עוד הלקוח לא ביטל את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת, החברה רשאית, בכפוף לחוק, להשתמש בפרטים על מנת להציג ללקוחות האתר עדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלוונטי לגביהם, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות ובין חומרים שהחברה יבחרו להעביר ללקוח.

רכישה מכוונות דרך האתר

החברה מאפשרת ללקוחותיה לרכוש את מוצריה באופן מקוון באמצעות מערכת סליקה אוטומטית. כל תעבורת המידע הרגיש מוצפנת בפרוטוקול SSL המגן על המידע. החברה מתחייבת לשמור בסודיות את הפרטים האישיים שנמסרים לידה וכן את הרכישות שביצע הלקוח. במידה ולמרות הכל, יעשה שימוש לרעה בפרטי כרטיס האשראי, ע"פ חוק - מחויבת החברה המנפיקה את כרטיס האשראי להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה.

משלוח וטיפול בהזמנות

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שההזמנה תגיע במהירות, ובהתאם לסל המוצרים שעודכן בעת הרכישה. יחד עם זאת, עשויות להתרחש טעויות אנוש בעת ליקוט פריטים להזמנה וטיפול במשלוח.

להלן תנאי הרכישה באתר:

ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה ע"י בעל כרטיס האשראי.
כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה.
החברה מתחייבת לספק ללקוחותיה מוצרים תקינים וחדשים.
החברה תישא באחריות מקסימלית עד לגובה עלות המוצר כפי שנרכש ע"י הלקוח.
התחייבות לאיכות וטיב המוצר הינה מחובתו של היצרן ו/או הספק, בכפוף לחוקים ולתקנות להגנת הצרכן.
האתר יחליף כל מוצר פגום אשר הגיע לידיו של הלקוח בכפוף לתנאים הבאים: המוצר נשלח חזרה תוך 14 ימים מיום קבלתו. המוצר יוחזר באריזתו המקורית בלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מצומצם עד אשר התגלה כי אינו תקין. המוצר נשלח בדואר. הלקוח יצרף את פרטיו המלאים למוצר שיוחזר ויסכים לכך שהחברה תעביר את פרטיו ופרטי תלונתו ליצרן ו/או הספק של אותו מוצר פגום.
במידה ותחול שגיאה - בתיאור המוצר, מחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר שיוקלד, או בעת קבלת הנתונים מהלקוח במעמד מסירת פרטים לביצוע הרכישה, תהיה החברה רשאית לבטל את הרכישה.
על הלקוח להתחייב למסור מידע מדויק ומעודכן. החברה שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במידה והתחייבות זו תופר ע"י הלקוח.
האתר לא ישא באחריות כלשהי לוירוסים, תקלות או כל גורם אחר אשר עלול להפריע ו/או לפגום בשירותי האתר, מערכת המחשב או בתשתית המשתמש.

פרטיות

החברה עשויה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש ברשת, וזאת לצורך שיפור שירותי החברה והאתר, לצורך פרסום ממוקד או לצורך מסחרי אחר בכפוף לחוק.

תקפות משפטית

תקפות הכתוב במסמך זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, בין החברה המפעילה את האתר לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה של המשתמש לתנאים המופיעים במסמך זה. כל סוגיה משפטית תידון בהתאם לחוק הישראלי, במקרה ויועלה צורך לערכאה משפטית, אזי הדיון יעשה בבאר שבע בלבד או במקום שיוסכם ע"י הנהלת החברה.

 

תקנון הגרלה

ההגרלה תיערך בתאריך 1.1.2018

כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת

הזוכה ייבחר רנדומלית מבין כל המשתתפים (בעלי הניקוד הגבוה ביותר מגדילים את הסיכויים שלהם לזכות) ויוכרז בתאריך 1.1.2018

עדכונים ומבצעים מאתר Instatemp.co.il ישלחו למשתתפים.

הפרטים לא ישותפו עם גורמים אחרים ולא יעשה בהם שימוש לרעה.

1.     כללי

בין התאריכים 27.11.17 ל 31.12.17 ובכל חודש עוקב תיערך הגרלה חדשה  על ידי חברת ליברטי שרותי סחר ומוצרים רפואיים בע"מ, מבוא סיון 5, קרית גת 8202200הגרלה לקבלת מד חום אינסטה טמפ' כאשר ההגרלה תערך כמפורט בתקנון זה.

הוראות כלליות

2.הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"בעל העסק ו/או אתר תמונות יפות " – חברת ליברטי שרותי סחר ומוצרים רפואיים בע"מ, מבוא סיון 5, קרית גת 8202200.

ב. "הוראות ההגרלה" - ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ג. "משתתף בהגרלה" - משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן.

ד. "הפרסום" - ביום 27.11.2017 תתפרסם ההגרלה בדיוור ללקוחות ודף הפייסבוק של חברת ליברטי ודף הפייסבוק של אינסטה טמפ וב – 1.1.2018  יפורסם הזוכה בדיוור למשתתפים ובקבוצת הפייסבוק של חברת ליברטי ושל אינסטה טמפ'.

ה. "ההגרלה" – הגרלה לקבלת מד חום אינסטה טמפ' שתערך בין ה- 27.11.17 ל 31.12.17

"הפרס הראשון": מד חום אינסטה טמפ'

"זוכה בפרס" - משתתף חוקי בהגרלה, כהגדרתו בסעיף 4 להלן,  ששמו עלה בהגרלה.

"ועדת ההגרלה" – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה.

"עורך ההגרלה" – בעל העסק, מר מוטי דמגי, ו/או מי מטעמו.

"מוקד ההגרלה" - מוקד ההגרלה שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות 050-7704883 ואשר מענו במשרדי העסק - חברת ליברטי שרותי סחר ומוצרים רפואיים בע"מ, מבוא סיון 5, קרית גת 8202200, כאשר שעות פעילות עוזר עורך ההגרלה הן בימים א'-ה' בין השעות 09:30-17:00.

"המפקח" - המפקח על ההגרלה הינו משרד רו"ח של חברת ליברטי

   "תקופת ההגרלה" - התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

 

3. תקופת ההגרלה

ההגרלה, אשר הפרסום הראשון עליו יהיה בפייסבוק ב 27.11.2017  יערך החל מיום 27.11.2017 (משעה 16:00 ואילך) וכלה ביום 31.12.17 (עד לשעה 14:00).

4. התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי"ב - 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח – 1988, ולאלה בלבד.

כל משתתף יהיה רשאי להשתתף בהגרלה בהתאם למילוי תנאי ההגרלה.

ג. כל משתתף אשר יירשם להגרלה – נכנס להגרלה לקבלת מד חום אינסטה טמפ'.                 

5. ההגרלה

ההגרלה תיערך ביום 1.1.2018. בשעה 14:00 באמצעות מחשב במשרדי בעל העסק בנוכחות ועדת ההגרלה והמפקח, ובה תתברר זהותו של הזוכה בפרס הראשון.

במועד ההגרלה, ייבחרו, לבד מהזוכה בפרס הראשון, חמישה זוכי "מילואים", שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס הראשון. במקרה בו ייפסל הזוכה בהגרלה בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה, תעבור זכותו לבא אחריו ברשימת זוכי המילואים.

חלוקת הפרסים תתבצע כך שהפרס הראשון יחולק תחילה לזוכה בפרס הראשון, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף ב' לעיל.

מוקד ההגרלה ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר במייל בעת הרישום להגרלה. ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 36 שעות ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף 4 לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

נפסל הזוכה בפרס הראשון כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמד לזכייה בפרס הראשון לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה, ינסה מוקד ההגרלה ליצור קשר עם הראשון ברשימת זוכי המילואים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה והמשתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה אחר בפרס.

  הפרס יימסר לזוכה במועד אשר לא יאוחר מאשר ה- 2.1.2018  והזוכה לאחר שזוהה כדין מתחייב לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של החברה.

הניסיונות ליצור קשר עם הזוכים שעלו בגורל יעשו בשעות בהן יפעל מוקד ההגרלה. מוקד ההגרלה ישלח לזוכים הודעה בדבר זכייתם באמצעות דואר רשום. כן, מוקד ההגרלה ינסה ליצור קשר עם הזוכה לא פחות משלוש פעמים. תוצאות ההגרלה יפורסמו בפייסבוק ובדיוור. הוראה זו תחול  בהתאמה גם אם יפסל הזוכה החלופי וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.

בסעיף זה, "יצירת קשר":

קיום שיחה בפועל עם הזוכה שעלה בגורל. עוזר עורך ההגרלה לא ישאיר לזוכה הודעה בדבר בחירתו כזוכה ולא יציג כל שאלה אלא לזוכה עצמו.

לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה יקבל הודעה מיידית על זכייתו.

ח. מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה / בהגרלה.

פרסום פרטי הזוכה בפרס הראשון כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

 

6.    פירוט הפרס

הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל: מד חום אינסטה טמפ'.

הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

הזכייה בהגרלה הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

הזוכה ישלם עבור היטלים/מיסים הנדרשים על פי חוק.

7. פיקוח
א. ההגרלות תערכנה בפיקוח ובנוכחות המפקח שיהיה כאמור, רו"ח של בעל העסק ,  או מי שהוא מינה לצורך כך.

8. אחריות:

התקנון יימצא במשרדי עוזר עורך ההגרלה ו/או במשרדי המפקח על ההגרלה. ניתן לעיין בתקנון זה בחלק הרלבנטי להגרלה בתיאום מראש.

עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו,  כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף בהגרלה ובהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה, לבטל את ההגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון ההגרלה וההגרלה ותחייב כל משתתף בהגרלה ובהגרלה.

למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהם עקב פעולות כאמור.

עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לשנות את זמני משחק ההגרלה ו/או אופי המשחק ו/או קושי המשחק ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון המשתמש של עמיאל ריס באתר UPVIRAL.COM יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת הגרלה זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק  הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו,  כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולטיבו.

בכל מקרה שיוכח בביהמ"ש, כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל העוזר לעורך ההגרלה, ו/או מי מטעמו, ו/או של המפקח ו/או מי מעובדיו, מנעה מהצרכן מלהשתתף בהגרלה או לזכות בזכייה  כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף בהגרלה ובהגרלה ולא מעבר לכך.

9.  שונות

א. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

ג. תוצאות ההגרלה יפורסמו בפייסבוק ובדיוור לשותפים

ד. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ה. אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

למען הסר ספק יובהר, כי עורך ההגרלה יחויב אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.

ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו כולל עוזר לעורך ההגרלה, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם.

בסעיף זה, "בן משפחה": בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.